Obchodní podmínky

Obchodní podmínky obchodní společnosti Csillag 5 s.r.o. se sídlem Na Vyhlídce 2226/10, 25101 Říčany, identifikační číslo: 07391510, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 299703, pro prodej zboží a služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.hungarianwine.cz

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Csillag 5 s.r.o. se sídlem Na Vyhlídce 2226/10, 25101 Říčany, identifikační číslo: 07391510, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 299703 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.hungarianwine.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Návrh kupní smlouvy ze strany kupujícího je objednávka zboží nebo služeb v internetovém obchodu na webové stránce. Před odesláním objednávky je kupující dostatečným způsobem upozorněn na Obchodní podmínky tohoto internetového obchodu. Kupující má možnost se s těmito podmínkami seznámit a odesláním objednávky s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že přijímá Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím.

Kupující odesláním objednávky rovněž stvrzuje, že dosáhl 18 let věku a splňuje tak podmínku nákupu v internetovém obchodě www.hungarianwine.cz.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího s návrhem kupní smlouvy (potvrzení objednávky) kupujícímu. Tímto okamžikem vznikají vzájemná práva a povinnosti mezi kupujícím a prodávajícím, vyplývající z této kupní smlouvy.

II. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.  Objednávky jsou doručovány pouze po České republice a na Slovensku a platby probíhají výhradně v českých korunách. Objednávku může učinit Kupující přímo na webové stránce, emailem, SMS zprávou nebo telefonicky na kontaktním čísle prodávajícího. Po zadání objednávky do objednávkového systému (poté, co kupující dostane e-mailem potvrzení své objednávky) je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou.

Prodávající si vyhrazuje právo na vyřizování objednávek v jeho vyhrazeném čase a to: od PONDĚLÍ do PÁTKU v době od 9:00 do 17:00. Pokud objednávka dorazí mimo vyhrazený čas, bude zařazena k vyřízení v nejbližším následujícím vyhrazeném čase. Prodávající si vyhrazuje právo na zasílání objednávek jím zvoleným dopravcem, pokud není domluven s kupujícím na jiné přepravě, osobním odběru, popřípadě jinak. Přeprava zboží probíhá každý pracovní den mimo SOBOTU a NEDĚLI.

Vytvořením objednávky Kupující stvrzuje, že mu již bylo 18 let a bere na sebe veškerou odpovědnost se všemi důsledky z toho vyplývajícími v případě uvedení nepravdivé informace, tedy v případě neoprávněného zaškrtnutí/prokliknutí kolonek pro potvrzení věku na webové stránce a v objednávkovém formuláři. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající jej může v souvislosti s jeho objednávkou požádat o prokázání splnění podmínky dle § 12 odst. 1 pís. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění, tj. že kupující není osobou mladší 18-ti let (např. prostřednictvím předložení kopie nebo obrazového záznamu průkazu totožnosti kupujícího). Na tuto žádost prodávajícího je kupující povinen reagovat v přiměřené lhůtě, kterou určí prodávající. Neprokázání této podmínky kupujícím na žádost prodávajícího je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

III. CENA

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v internetovém obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na webové stránce jsou vždy platné a závazné v okamžiku uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce.

Všechny ceny uváděné na webové stránce obchodu jsou určeny primárně pro spotřebitele (jde o maloobchodní ceny včetně DPH) a jsou zobrazovány s DPH a bez DPH. Pro případ velkoobchodního odběru (na IČ) za účelem podnikání s těmito výrobky může prodávající na žádost kupujícího stanovit individuální ceny. Pro objednávky s podnikatelským účelem proto kontaktujte prodávajícího prostřednictvím e-mailu  obchod@hungarianwine.cz nebo telefonu +420 736 502 958. Prodávající je plátcem DPH a zákazník, který je plátcem DPH si může nárokovat u finančního úřadu odečet DPH ze zakoupeného zboží dle podmínek stanovených v platném změní zákona o DPH.

Minimální výše objednávky je 300,- Kč včetně DPH. K ceně je připočítána částka za balné a dopravu prostřednictvím kurýrních služeb ve výši 99,- Kč s DPH, za případnou dobírku příplatek 29,- Kč s DPH. Při převzetí zboží v sídle společnosti je doprava a balné 0,- Kč. V případě odběru nad 2.300,- Kč s DPH je doprava a balné 0,- Kč i v případě využití kurýrních služeb.

V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).

IV. MOŽNOSTI PLATBY

1. Dobírkou - hotově nebo kartou, při převzetí zboží od dopravce

2. Platba převodem na účet 115-8163570207/0100 vedeném u Komerční Banky, je možná při jakémkoliv způsobu dopravy

3. Platební kartou při převzetí v sídle společnosti nebo při osobním dovozu zástupcem společnosti

V případě platby bankovním převodem zaplatí zákazník částku uvedenou na faktuře, která je posílána po potvrzení objednávky na e-mail zákazníka. Do kolonky variabilní symbol je nutné vyplnit číslo faktury, specifický ani konstantní symbol není nutné vyplňovat. Po připsání příslušné částky na účet společnosti Csillag 5 s.r.o. (denní kontrola stavu účtu) je zboží expedováno. Daňový doklad je odeslán na e-mail zákazníka bezprostředně po proběhnutí platby.

V. ZPŮSOBY DORUČENÍ

1. Prostřednictvím zásilkové společnosti DPD. Dodávka je ve většině případů doručena do 2 dnů od převzetí zboží u naší firmy. Počítají se pracovní dny, nikoliv víkendy a svátky.

2. Osobní doručení zástupcem firmy Csillag 5 s.r.o. – platí pro Říčany a Prahu Východ, platba možná pouze platební kartou, nebo bankovním převodem předem.

3. Osobní odběr - po předchozí telefonické dohodě je možno vyzvednout vybrané zboží v sídle naší společnosti Na Vyhlídce 2226/10, Říčany 25101.

VI. DODACÍ LHŮTA, ČAS A MÍSTO DORUČENÍ

Dodací lhůta zboží je maximálně 14 dní. Obvyklá dodací lhůta jsou však 3-4 dny prostřednictvím služby DPD od objednávky resp. od připsání platby na účet společnosti.

Běžné dodací časy zásilkové společnosti jsou 9.00 - 18.00 každý pracovní den. Prodávající nemůže ovlivnit doručovací doby zásilkových společností. Podmínky dodání zboží po předání přepravci se řídí obchodními podmínkami přepravce.

V případě, že prodávající není schopen zajistit vyexpedování zboží do 3 pracovních dnů, kontaktuje kupujícího, informuje jej o prodloužené dodací lhůtě a domluví s kupujícím způsob realizace této objednávky, eventuálně nahrazení zboží obdobným zbožím, které je aktuálně k dispozici.

Zásilka může být poslána na libovolnou adresu v celé ČR a SR. V případě doručení do zaměstnání je nezbytné uvést název společnosti.

VII. MOŽNOST ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

Zrušit objednávku před expedicí je možné kdykoliv telefonicky na čísle 736 502 958 nebo na základě e-mailu odeslaného kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

V souladu se zákonem č. 367/2000 má kupující jako soukromá osoba (nikoliv na IČ) právo do 14 dní od převzetí zboží odstoupit od smlouvy. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutné dodržet níže uvedený postup a podmínky: Kontaktovat prodávajícího a písemně podat žádost o odstoupení od smlouvy. V žádosti je třeba uvést číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu nebo adresu pro vrácení peněz.

Vrácené zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, nepoužité, nepoškozené a s přiloženým originálním dokladem o koupi. Vždy je nutné zabezpečit vracené zboží tak, aby nemohlo během přepravy dojít k jakémukoliv poškození zboží nebo polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů (např. použitím balicího papíru nebo lepící pásky apod.).

Zboží nelze posílat zpět na dobírku, takováto zásilka nebude převzata. Je doporučeno vracené zboží pojistit.

Při splnění výše uvedeného postupu a podmínek pro vrácení zboží budou peníze zaslány složenkou nebo převodem na účet zákazníka nejpozději do 5 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího z důvodu špatně uvedeného popisku zboží nebo špatného obrázku není možné. Závazný je vždy název zboží, které si zákazník objednal a potvrdil. Vyhrazujeme si možnost tiskové chyby na našich stránkách.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku zejména v případech

 - když má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího,

 - když není schopen doručit zboží v daném termínu,

 - v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává,

 - když se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou část kupní ceny, bude mu tato částka neprodleně převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

IX. BEZPEČNOST A OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Kupující bere na vědomí, že prodávající zpracovává jeho osobní údaje, a to ve smyslu aplikovatelné právní úpravy. Uvedené zpracování osobních údajů a další nakládání s nimi se počínaje dnem 25. května 2018 řídí přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“). Zejména za účelem naplnění GDPR prodávající vypracoval dokument označený jako „Zásady ochrany osobních údajů“), ve kterém jsou uvedeny informace o zásadách zpracování a ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů prodávajícím.

V Zásadách ochrany osobních údajů se (mimo jiné) dozvíte:

(1) Kdo je tzv. správcem Vašich osobních údajů.

(2) Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.

(3) Proč Vaše osobní údaje zpracováváme.

(4) Kdo má přístup k Vašim osobním údajům a jak dlouho.

(5) Zabezpečení Vašich osobních údajů.

(6) Které Vaše osobní údaje můžeme zpracovat i bez Vašeho souhlasu.

(7) Jaká máte práva ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů a kde je můžete uplatnit.

(8) Jak můžete kontaktovat správce svých osobních údajů.

(9) Platnost a účinnost Zásad ochrany osobních údajů.

Aktuální znění Zásad ochrany osobních údajů včetně informací o používání souborů cookies je k dispozici na webové stránce www.hungarianwine.cz a je pro účely vztahu mezi prodávajícím a kupujícím nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

X. ZÁRUKA A REKLAMACE

Po dodání neručí prodávající za škody způsobené nevhodným zacházením nebo skladováním zboží ze strany zákazníka. Společnost Csillag 5 s.r.o. se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákonem na ochranu spotřebitele.

V případě reklamace kontaktujte společnost Csillag 5 s.r.o. , viz kontakty.

Reklamační řád

  1. Na veškeré produkty se vztahuje zákonná záruční lhůta 6 měsíců ode dne prodeje (odeslání).

  2. Kupující je povinen si produkt po jeho převzetí prohlédnout, aby zjistil případné zjevné vady, které obdržený produkt vykazuje. Pokud příjemce zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout.

  3. V případě, že při převzetí produktu a jeho kontrole kupující odhalí vadu (tzn. špatná těsnost korkové nebo umělé zátky či kovového uzávěru, zakalení atd.) kontaktuje co nejdříve prodávajícího e-mailem na obchod@hungarianwine.cz (kdykoliv) nebo telefonicky na tel. čísle 736 502 958 od 9,00 do 17,00h. Do předmětu e-mailu vepíše Reklamace.

  4. Prodávající bude reklamujícího zákazníka neprodleně kontaktovat. Po odsouhlasení reklamace, zašle kupující reklamovaný produkt na uvedenou adresu: Hungarianwine, Na Vyhlídce 2226/10, Říčany 25101

  5. Spolu s reklamovaným produktem je nutné zaslat kopii dokladu o jeho zakoupení, který je přiložen k dodávce zboží.

  6. Po dodání neručí prodávající za škody způsobené nevhodným zacházením nebo skladováním zboží ze strany zákazníka.

XI. BONUSY, SLEVY

Prodávající si váží svých zákazníků a nabízí jím různé bonusy a slevy. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv tyto slevy změnit, zrušit nebo zavést slevy nové. Rozhodující a závazná jsou vždy ta pravidla pro poskytování slev, která jsou v okamžiku objednávky uvedená na webové stránce.

DÁRKOVÉ VOUCHERY - jde o předplacenou závaznou objednávku formou zálohy. Voucher se uplatňuje formou SLEVY z finální objedávky. Sleva je ve výši uvedené na voucheru a uplatní se při realizaci výběru zboží, kdy je třeba kód voucheru zadat v 1. kroku objednávky (košíku) po kliknutí na odkaz "Chci zadat slevový kód". Slevu z dárkového voucheru lze uplatnit pouze jednorázově.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na webové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

Fotografie vín na webové stránce jsou považovány za ilustrační. Přestože v drtivé většině případů tyto fotografie odpovídají reálnému produktu, a přestože se snažíme fotografie pravidelně aktualizovat,  může se stát, že uvedená fotografie vína nebude na 100% odpovídat vybranému produktu. Tyto menší odlišnosti však nemají žádný vliv na typ a kvalitu vybraného produktu.

Společnost Csillag 5 s.r.o. si vyhrazuje právo změnit ceny a ročníky nabízených vín podle aktuální nabídky. Společnost Csillag 5 s.r.o. si rovněž vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné ode dne 31.12.2020.