Dárek pro milovníky dobrého vína a krásné hudby

FERENC liszt a MATYÁŠ NOVÁK

Tyto skladby Ference Liszta věnuje Matyáš Novák milovníkům maďarského vína a krásné hudby.

Po kliknutí na ikonu si je můžete poslechnout nebo stáhnout ve formátu mp3. Popis skladeb najdete v dolní části stránky

Vyberte si svoji originální vyzváněcí melodii

Zde si můžete stáhnout originální vyzváněcí melodie. Jsou to různé vybrané motivy z uvedených skladeb:

Klavírista Matyáš Novák, vítěz řady národních a mezinárodních soutěží, patří díky mimořádnému harmonickému cítění, širokému repertoáru a vynikající úhozové technice k nejperspektivnějším pianistům své generace.

 

Více informací o Matyášovi zde

Uherská rapsodie č. 2

Skladba Uherská rapsodie č. 2 v cis-moll (Hungarian Rhapsody No. 2 in C-sharp minor), je druhá ze souboru 19 Uherských rapsodií od skladatele Ference Liszta a je zdaleka nejslavnější ze souboru. Ferenc Liszt ji složil v roce 1847 a věnoval ji hraběti László Teleki, maďarskému spisovateli a státníkovi. Zaznamenala okamžitý úspěch a velkou popularitu na koncertních pódiích.

Kus se skládá ze dvou odlišných částí. První část – lassan (pomalu) – je volnější a má temnější a melancholičtější ladění. Druhá část – friska – je rychlejší, s veselejším laděním a rostoucí energií, pianistickou bravurou a turbulentním závěrem v tónině F-dur, kde zaznívá crescendo prestissimo oktáv, které stoupají a poté sestupují, aby pokryly téměř celý rozsah klaviatury.

Ferenc Liszt

Uherský klavírní virtuos a hudební skladatel, jeden z nejznámějších klavíristů své doby a jeden z nejproduktivnějších skladatelů 19. století.

La Campanella

La Campanella („Malý zvonek“) je přezdívka pro třetí ze šesti Grandes études de Paganini od Ference Liszta, S. 141 (1851). Melodie je inspirovaná Houslovým koncertem č 2 - h moll od Niccolò Paganiniho.  

Je známá tím, že je jedním z nejobtížnějších kusů vůbec kdy napsaných pro klavír. Hraje se ve svižném allegretto tempu a vyžaduje široké skoky pravé i levé ruky větší než jedna oktáva, někdy dokonce přesahující celé dvě oktávy. Etúda zahrnuje i další technicky obtížné prvky, např. trylky čtvrtým a pátým prstem.